United Kingdom   Spain   Germany   Italy   Turkey

Proje

ERASMUS + Program Kılavuzunda belirtildiği gibi Mesleki Eğitim ve Öğretimin işveren ve işgücü piyasası ihtiyaçlarına uyarlanması, Mesleki Eğitim ve Öğrenim Sisteminin herhangi bir bölgedeki etkisinin ve ilişkisinin sağlanması önemli bir konudur. Sonuç olarak, Mesleki Eğitim ve Öğretim alanında Program tarafından ele alınan önceliklerden biri "müfredatların ve nitelik profillerinin zamanında uyarlanması ve meslek eğitimi alanında Mesleki Eğitim Öğretim kurumları ve ekonomik aktörler, sosyal ortaklar, kalkınma ajansları, yenilik sistemleri bünyesindeki kuruluşlar, ticaret odaları arasında istikrarlı ortaklıkların kurulması yoluyla mesleki eğitim ve öğretimle ilgili mesleki piyasanın uygunluğunun arttırılması ve ekonomik sektörlerdeki beceri uyumsuzluklarının ve eksikliğinin azaltılmasıdır.”


Mesleki Eğitim ve Öğretime dahil olan yerel işbirlikçiler, mesleki eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bölgelerinde yapılabilmesi için önemli bir rol oynayabilir. Bu yerel ortaklar, mesleki eğitim ve öğretim hizmetini yerel düzeyde tasarlamak ve sunmakla doğrudan ilgilenen farklı organizasyonlar (yerel ve bölgesel otoriteler, MEÖ sağlayıcıları, işveren dernekleri, ticaret odaları, işçi sendikaları, kalkınma ve istihdam büroları, araştırma kurumları ...) için çalışmaktadırlar. (Şehir, kasaba, kentsel bölge, ilçe, ilçe, il ...).


Yine de, uygun model ve araçların olmaması, yerel işbirlikçilerin oynaması gereken rolü oynamasına engel olmuştur. Yerel temsilciler, ortak bir yaklaşım paylaşmamakta ya da bölgelerinde ortak bir Mesleki Eğitim ve Öğretim stratejisi geliştirmemektedir. Sonuç olarak, genellikle, ulusal veya bölgesel düzeyde tasarlanan politikaları ve stratejileri, bölgenin özelliklerine uyarlama kapasitesine sahip olmadan yalnızca 'uygulayan aracılar' yapmaktadırlar.


Bu sorunu çözmek için, ImproVET projesi, bir Yerel Ortaklığın tecrübesini bir araya getiriyor: İspanya'daki başvuran Konsorcio del Pacto por el Empleo del Vinalopó, dört konseyden oluşan bir Kamu kuruluşunun evsahipliğinde Mancomunidad Intermunicipal del Valle del Vinalopó; Bir yerel otorite (Provincia Avellino, İtalya), 2 araştırma organizasyonu (İspanya'da NOTUS ve İtalya'da FGB), bir MEÖ tedarikçisi (Almanya'daki wisamar Bildunsggesellschaft gemeinnützige GmbH) ve bir Milli Eğitim Bakanlığı yerel şubesi (Gölbaşı, Türkiye).


Proje, ilgili alandaki ihtiyaçlar Ve bölgede sağlanan Mesleki Eğitim ve Öğretim arasındaki uyuşmazlıkların etkin bir şekilde engellenmesi veya çözülmesi yoluyla işgücü piyasası ihtiyaçlarındaki değişikliklere hızlı ve etkin bir yanıt verilmesini sağlamak için Mesleki Eğitim ve Öğretim ile ilgili yerel ajanlar ve yerel ortaklıklar tarafından kullanılacak bir araç olmasını amaçlayan bir Müdahale Modeli üretecektir.


Model, yerel aktörlere işgücü piyasasının ihtiyaçlarının sürekli izlenmesi ve Mesleki Eğitim ve Öğretimin uyarlanması için yerel bir eylem planı tasarlama, uygulama ve değerlendirme yolunda rehberlik etmesi amaçlanmaktadır. Bu amaca göre, Model 4 bölüm halinde yapılandırılacaktır:


Dört adet "Nasıl yapılır" Kılavuzları. Bu kılavuzlar, daha başarılı sayılan ve aşağıdaki konuları kapsayan metodolojileri açıklayacaktır:

a) Mesleki Eğitim ve Öğretim ‘in sürekli adaptasyonu için bir Yerel Ortaklık nasıl oluşturulur.

b) İşgücü piyasası ihtiyaçlarını ve MEÖ teklifini etkin olarak uyarlama eğilimini nasıl izleyeceğiz.

c) Etkin Mesleki Eğitim ve Öğretim yerel olarak nasıl programlanır.

d) Mesleki Eğitim ve Öğretimin yerel etkisini değerlendirmek.


Bir Uygulama Araç Seti. "Nasıl Yapılır Kılavuzları" nın uygulanması, bir dizi metodoloji ve araç (örneğin anketler, değerlendirme, katılımcı karar verme, ICT uygulamaları ...) kullanımını gerektirir.


Dört adet Vaka Analizi. Bu bölümde yerel temsilciler, katılımcı bölgelerin her birinde gerçekleştirilen pilot proje deneyimlerinin detaylı açıklamasına erişebileceklerdir.


En iyi uygulamalar dosyası. Modelin belirli bölge durumlarına adaptasyonunu basitleştirmek için, projenin ilk bölümünde toplanan en iyi uygulamalar, konular tarafından organize edilen bir dosyada derlenecektir.

Yerel Ortaklıklar Nasıl Kurulur

İşgücü Piyasası İhtiyaçları Nasıl İzlenir

Mesleki Eğitim Programı Nasıl Tasarlanır

Etki Nasıl Değerlendirilir