United Kingdom   Spain   Germany   Italy   Turkey

Haberler

Final toplantısı ve Final Konferansı, Elda, İspanya

IMPROVET projesinin final toplantısı 29-30 Kasım 2017 tarihleri arasında Elda da yapıldı.Ortaklar ‘Nasıl Rehberleri’ni kendi ülkelerinde ne şekilde uyguladıkları konusunda bilgi verdiler.Ayrıca,ortaklar projenin sonlandırılması ve sonuçların değerlendirilmesi hakkında görüş bildirmekle beraber ,öte yandan kendi ülkelerindeki yayma faaliyetleri ve projenin çarpan etkileri hakkında konuştular.

30 Kasım 2017 tarihinde projenin final semineri gerçekleştirildi.Ortaklar,Nasıl Rehberleri ve Araçlar konusunda detaylı görüş bildirdiler.Yapılan yuvarlak masa toplantısında,dinleyicilere de soru sorma imkanı sunularak,ortaklar,projenin ülkelerindeki uygulamalarına dair örnekler sundular.

Almanya,Leipzig de 4. uluslararası toplantı

ImproVET projesinin dördüncü ortaklığı toplantısı 15 ve 16 Mayıs 2017'de Leipzig'de gerçekleşti. Ortaklar, kendi toprakları için uygulama planlarını ve uygulama sürecinde hangi aşamada olduklarını sundular. Bir diğer konu, tüm ortaklar tarafından üzerinde anlaşmaya varılan Araç Setinin tamamlanmasıydı. Ayrıca, NOTUS bugüne kadar projenin değerlendirmesine genel bir bakış ortaya koydu. Ayrıca, ortaklar, final toplantısı ve belirlenen son tarihler de dahil olmak üzere finansal konuların yanı sıra projenin sonuna kadar yayma ve tüm son adımları görüştü.

3. Ulusötesi Toplantı (Roma,İtalya)

ImproVET projesinin üçüncü ortaklık toplantısı 14-15 Kasım 2016'da Roma'da gerçekleşti. NOTUS, Yerel Ortaklıklar Nasıl Yapılır Kılavuzunu, Gölbaşı İşgücü Piyasası İhtiyaç Analizi Rehberini, Wisamar Mesleki Eğitim ve Öğretim Programlama Kılavuzunu ve FGB Etki Değerlendirmesi Kılavuzu'nu sundu ve diğer ortaklar da görüşlerini bildirdi. İşbirliği Rehberine dayalı olarak, ortaklar, Müdahale Modeli' nin kendi bölgelerinde uygulanması için fikirlerini ve planlarını paylaştı. Toplantının diğer konuları, projenin değerlendirilmesi ve yaygınlaştırılması yanında genel yönetim idi.

2. Ulusötesi Toplantı(Leipzig, Almanya)

İkinci ortaklık toplantısı, 16 ve 17 Haziran 2016 tarihlerinde Leipzig'de gerçekleşti. Bu toplantıda, ortakları ülkesindeki “İyi Uygulamalar” konusundaki araştırmanın sonuçlarını sunmak için bir araya geldi. Bulgulara dayanarak, ortaklar Nasıl Yapılır Kılavuzlarının yapısında çalıştı. Yerel Ortaklık, İşgücü Piyasası İhtiyaç Analizi ve Mesleki Eğitim Programlaması Rehber Kılavuzlarına eklenecek içerikler taslağı hazırlandı. Buna ek olarak, Wisamar, ortakların ulusal dağıtım planlarını özetledi ve web sitesinin tasarımını sundu ve küçük değişiklikler üzerinde uzlaşıldı.

Hazırlık Toplantısı (Elda, İspanya)

ImproVET projesinin başlama toplantısı 14 ve 15 Ocak 2016'da Elda' da gerçekleştirildi. Bu toplantıda, ortaklar birbirlerini ve organizasyonlarını daha iyi tanımak ve birlikte uygulamayla ilgili ayrıntılı bir proje hazırlama planı kurdular. Projenin amaçları, Fikri Çıktıları, faaliyetleri ve ortakların rolleri tartışıldı. Ayrıca, ortaklar, projenin yönetimi, değerlendirilmesi ve yaygınlaştırılması stratejisi üzerinde mutabık kalmışlardır.